Priser og vilkår

Du kan få inntil 150.000 kr i kredittramme og har inntil 45 dager rentefri periode.
Beskrivelse Pris
Årsavgift 0 ,-
Erstatningskort 0 ,-
Varekjøp Norge og utland 0 ,-
E-faktura 0 ,-
Papirfaktura og fakturakopi 45 ,-
Fakturainformasjon på SMS 5 ,-
Påminnelsesgebyr 35 ,-
Overtrekksgebyr 50 ,-
Betaling innen forfall ved kjøp 0 ,-
Effektiv rente 27,19 %*
Valutapåslag 1,90 %**
Nominell rente 23,00 %
Kontantuttak Norge og utland (og overføring via vekslingskontor) 35 kr + 1,50 %***
Minste fakturabeløp (minimum 250 kr) 3,6 % av utestående saldo

Last ned Trumf Visa kundeavtale

*Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk: Finansavtaleloven §46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 mnd. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge på 1000 kr, 1 kontantuttak i Norge på 1000 kr, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år.
** Ved refusjon av transaksjoner gjort i annen valuta vil det tilbakeførte beløpet som regel være noe lavere enn det ble handlet for grunnet valutapåslag, valutakurs, samt gebyr for å kjøre refusjoner gjennom VISA. Kunden dekker valutadifferansen.
*** Kontanter Norge/utland: Rente beregnes fra uttaksdato. 45 dagers rentefri betalingsutsettelse gjelder kun ved varekjøp.

Tidligere kundeavtale

Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m. 31.08.2023

Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m. 31.12.2022

Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m 24.03.2022