Inngå et felles medlemskap

I et felles medlemskap spares bonus fra hvert av medlemmene på en felles konto, og hvert medlem har rett til å gjøre uttak av fellesskapets opptjente bonus. 

Fordelen ved å spare bonus i et felles medlemskap er at det gir samlet oversikt over handel for husholdningen, og at kommunikasjon, tjenester, delavtaler og tilbud vil kunne tilpasses husholdningens samlede forbruk.

Medlemmene i et felles medlemskap har samme rettigheter til fellesskapets oppsparte bonus, og har innsyn i hverandres opplysninger. Sparer du med et tilleggskort, registreres kjøpene på medlemskapet til eier av hovedkontoen. Bare eier har innsyn i kvitteringsdetaljer.

Kontakt kundeservice for å gjøre endring i et felles medlemskap, for eksempel dersom en i husstanden flytter.

Invitasjoner til felles medlemskap som ikke har blitt benyttet vil bli slettet etter 90 dager. Les mer om felles medlemskap i medlemsvilkår og personvernerklæringen.

Du kan invitere medlemmer til felles medlemskap som innlogget på profilsiden.