Inngå et felles medlemskap

I et felles medlemskap sparer dere bonus sammen, og hvert medlem kan bruke bonusen når og hvordan dere måtte ønske. 

Fordelen ved å spare bonus i et felles medlemskap er at det gir samlet oversikt over kjøp i husstanden, og du kan i tillegg se dine egne kvitteringer. Aktiverte fordeler (som KIWI PLUSS og Joker GLAD) gjelder for hele medlemskapet, mens kommunikasjonsinnstillinger tilpasses hvert enkelt medlem.

Medlemmene i et felles medlemskap har samme rettigheter til medlemskapets oppsparte bonus, og har innsyn i hverandres registrerte opplysninger. Dere vil ikke kunne se innholdet i hverandres kvitteringer, men butikk, dato, beløp og oppspart bonus vil være synlig.

Sparer du med et tilleggskort, registreres kjøpene på medlemmet som er eier av kontoen/kortet. Bare eier har innsyn i kvitteringsdetaljer.

Kontakt kundeservice for å gjøre endring i et felles medlemskap, for eksempel dersom en i husstanden flytter.

Invitasjoner til felles medlemskap som ikke har blitt benyttet vil bli slettet etter 90 dager. Les mer om felles medlemskap i medlemsvilkår og personvernerklæringen.

Du kan invitere medlemmer til felles medlemskap som innlogget på profilsiden.