Endelig vedtak fra Datatilsynet

I desember fikk Trumf et varsel om overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. Trumf godtok gebyret umiddelbart, men først nå kom det endelige vedtaket.

Det er altså snakk om den samme saken som i desember når Datatilsynet nå går ut med melding om endelig vedtak mot Trumf.

- Vi mener at forbrukernes rett til innsyn og kontroll er svært viktig og sentralt i godt personvern. Vi har veid innsynsretten opp mot risikoen etter å ha gjennomført en rekke tiltak. Nå har tilsynet kommet med en tydelig avklaring. At avklaringen kommer i form av et varsel om overtredelsesgebyr er beklagelig, men det må vi bare akseptere. Avklaringen er uansett verdifull for oss, sier Truls Fjeldstad, konserndirektør for detalj i NorgesGruppen.

- Vi har ikke lykkes med å finne en løsning opp mot bankene før i fjor og vi erkjenner at det har tatt lang tid å løse det. Tilsynet påpeker at den gamle løsningen kunne medføre at handledata ble tilgjengelig for uvedkommende. Det har selvsagt Trumf tatt på største alvor. Personvernet til våre medlemmer er ekstremt viktig for oss.

Alle Trumf-medlemmer må i dag bekrefte kontonummeret sitt for å få innsyn i sine handledata. Dersom du enda ikke har bekreftet dine kontonummer anbefaler vi at du gjør dette nå. Du kan lese mer om hvordan du bekrefter dine kontonummer her.

Problemstillingen som Datatilsynet reagerer på, er dermed løst i tråd med hva vi har kommunisert til tilsynet tidligere. Alle kunder kan dessuten være trygge på at hvis kontoen deres har vært registrert på dem, så kan ingen andre ha registrert det kontonummeret på seg og sett deres kjøp.

«Datatilsynet spiller en nøkkelrolle for at personvernet til norske forbrukere skal ivaretas best mulig. Når tilsynet i denne saken er uenig i våre vurderinger så er det eneste naturlige å ta dette til etterretning»

 

Konserndirektør detalj i NorgesGruppen, Truls Fjeldstad.