Tilpasning av tilbud og informasjon

Tilpasning ved bruk av analytiske modeller

Vi ønsker at alt du får som Trumf-medlem skal oppleves mest mulig nyttig og tilpasset deg. For dette ber vi om ditt samtykke til at dine personopplysninger, kjøpshistorikk og klikk/kampanjerespons analyseres. Formålet er å gjøre antakelser om hva vi tror kan være relevant for deg om produkter, tilbud, tjenester som handlelister og når/hvordan vi skal gi deg informasjon. Dette bruker vi for å tilpasse kommunikasjonen vi har med deg. Antakelsen kan også baseres på kjøp andre kunder med lignende handlemønster har gjort.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem i vår personvernerklæring.