Spørsmål og svar

Har du spørsmål om Trumf? Her har vi samlet spørsmål og svar mange av kundene våre har om medlemskap, bruk og opptjening av Trumf-bonus.

Bonusbetaling i butikk

I hvilke butikker kan jeg betale med min Trumf-bonusen? Les mer

Du kan bruke Trumf-bonusen din hos KIWI, MENY, Jacob’s, SPAR, EUROSPAR, Joker og Nærbutikken.

Hvordan betaler jeg med min bonus i butikk? Les mer

Du kan bruke bonusen din som betaling i butikk på to måter: enten ved aktivere en bonusbetaling som innlogget eller ved å sende SMS.

1) For å aktivere en bonusbetaling som innlogget må du først logge inn og velge bruk bonus. Her velger du hvor mye bonus du vil bruke i butikken, og i hvilken kjede du vil bruke den. Du kan bruke opp til 1000,- av Trumf-saldoen din av gangen. Når du har valgt beløp og butikk, trykker du aktiver.

2) For å aktivere en betaling via SMS sender du en av følgende kodeord til 2155, basert på hvor du ønsker å bruke din bonus: «uttakmeny», «uttakspar», «uttakjoker», «uttakjacobs» eller «uttaknarbutikken». Her vil du aktivere hele din Trumf-saldo. Tjenesten forutsetter at du har ditt mobilnummer registrert i Trumf.

Neste gang du (eller andre du deler Trumf-medlemskap med) skal betale i butikken med et bankkort som er registrert på medlemskapet ditt, eller når du skanner Trumf-kortet ditt i kassen kan du velge å benytte bonusuttaket som betaling. Har du registrert ditt mobilnummer i Trumf vil du, og andre du eventuelt deler medlemskap med, motta SMS når bonusen er aktivert og brukt.

Logg inn på din profilside for å legge til bankkort, eller for å se hvilke kort som allerede er lagt til medlemskapet ditt.

Hvor raskt må jeg bruke bonusen i butikk etter at den er aktivert? Les mer

Trumf-bonusen du har aktivert vil være aktiv i 3 måneder. Hvis du ikke bruker bonusen før utløpsdatoen, vil bonusen din ganske enkelt bli tilbakeført til Trumf-kontoen din. 

Du kan også avbryte bonusbetalingen etter at du har aktivert det, så lenge du ikke har brukt bonusen i butikken ennå. Bonusuttaket avbrytes enkelt ved å velge kanseller etter at betalingen er aktivert.

Kan jeg handle for et mindre beløp enn bonusbeløpet jeg valgte? Les mer

Hvis du handler for et mindre beløp enn det du har valgt, vil du få mellomlegget tilbakeført til din Trumf-konto. Dette vil fungere likt uavhengig om du handler i kort/kontant kasse eller i selvbetjente kasser. Du vil få en SMS med informasjon om beløpet som er tilbakeført. 

Kan jeg ta ut Trumf-bonus i butikk uten å handle noe? Les mer

Nei, det er ikke mulig å ta ut bonusen i kontanter når man gjør en bonusbetaling i butikk. Ønsker du å ta ut pengene i kontanter kan du overføre bonusen til din bankkonto og gjøre et uttak i en minibank.

Må jeg benytte bonusen min som betaling selv om jeg har aktivert en bonusbetaling i butikk? Les mer

Nei. Når du handler i den kjeden du har aktivert bonusbetalingen for, vil kasserer spørre deg om du ønsker å benytte bonusbetalingen på handelen. Dersom du velger å ikke benytter denne på handelen vil bonusbetalingen være aktiv neste gang du handler i den spesifikke kjeden.

Overføring til bankkonto

Jeg vil ha Trumf-bonusen min over på bankkontoen. Hvordan gjør jeg det? Les mer

For å overføre Trumf-bonusen til bankkontoen din, må du logge inn på din profilside.

Hvis du allerede har registrert bankkontoen din hos oss, velger du bruk bonus, legger inn beløpet du ønsker å overføre, og trykker overfør til kontonummer. Har du flere bankkontonummer registrert på ditt medlemskap velger du ønsket kontonummer under utbetal til kontonummer. Minstebeløpet for overføring er 10 kr.

Pengene vil så overføres gebyrfritt til kontoen din i løpet av 2-4 virkedager.

Hvis du ikke har lagt kontonummeret ditt til medlemskapet ditt ennå, finner du fremgangsmåten her.


Vær oppmerksom på at når pengene er overført til et gyldig kontonummer er det ikke mulig å reversere overføringen. 

Overføring til SAS Eurobonus

Hvordan overfører jeg oppspart Trumf-bonus til SAS EuroBonus? Les mer

Logg inn på profilsiden og velg bruk bonus. Du vil få valget mellom engangsoverføring og fast overføring.

Hvor mange EuroBonus-poeng får jeg for Trumf-bonusen min? Les mer

Ved engangsoverføring får du 10 EuroBonus-poeng per krone du overfører.

Ved fast overføring får du 13,5 EuroBonus-poeng per krone du overfører.

Hva er forskjellen på engangsoverføring og fast overføring til EuroBonus? Les mer

Når du overfører til Eurobonus har du valget mellom å foreta en engangsoverføring eller fast overføring. Ved engangsoverføring får du 10 EuroBonus-poeng per krone du overfører. Om du velger fast overføring, overføres bonusen din når du har nådd et visst beløp som du velger (50 kr, 100 kr, 200 kr). Fordelen ved fast overføring er at du får 13,5 EuroBonus-poeng per krone, og du slipper å tenke på å overføre.

Kan jeg overføre Eurobonus-poeng tilbake til Trumf? Les mer

Nei, når du har overført Trumfsaldoen din til Eurobonus, vil du ikke kunne flytte dem tilbake til Trumf igjen. Bonusen du overfører fra Trumf vil være gyldige i 5 år.

Kan jeg overføre Trumf-bonusen min til en annens EuroBonus-konto? Les mer

Ja, du kan overføre Trumf-bonus til hvilken EuroBonus-konto du vil, så lenge du har både EuroBonus-nummeret og etternavnet kontoen er registrert på.

Fast overføring til SAS Eurobonus

Kan jeg bruke Trumf-bonus i butikk eller overføre dem til bankkonto, selv om jeg starter fast overføring til Eurobonus? Les mer

Ja, du kan fortsette å bruke Trumf-bonusen din akkurat som før.

Hvis du har satt opp et bonusuttak i butikk , må du imidlertid bruke eller deaktivere bonusuttak før du kan sette opp fast overføring.

Hvordan sier jeg opp fast overføring til EuroBonus? Les mer

Fast overføring kan du si opp når som helst, ved å logge inn, velge bruk bonus og deretter stopp fast overføring. Hvis du stopper fast overføring før du har spart opp til beløpet du har valgt for overføring, vil ikke Trumf-bonusen bli flyttet til EuroBonus. Har du andre spørsmål om bonusen din etter at den er overført, kan du kontakte SAS EuroBonus.

Når blir Trumf-saldoen overført til SAS EuroBonus? Les mer

Ved fast overføring trekkes bonusen når du har nådd summen du har satt til automatisk overføring.

Hvor lang tid tar det før bonusen min overføres til EuroBonus når jeg har nådd valgt beløpsgrense? Les mer

Det vil ta inntil 1 time før bonusen er overført.

Hva skjer om jeg gjør et større kjøp, slik at Trumf-saldoen blir større enn det faste trekket jeg har satt opp? Les mer

La oss si at du handler noe som gir deg 210 kroner i Trumf-saldo, og har en fast overføring til EuroBonus ved 50 kroner. I så fall vil 200 kroner (4x50) bli overført til EuroBonus i løpet av én time. De siste 10 kronene vil bli stående på Trumf-saldoen din, og overføres først til EuroBonus når du har spart 40 kroner til.

Jeg prøver å starte en fast oveføring, men får beskjed om at dette ikke er mulig. Hvorfor ikke? Les mer

Saldoen din må være lavere enn 200 kr for at du kan starte fast overføring.

Overføring til Nordic Choice Club

Hvordan overfører jeg oppspart Trumf-bonus til Nordic Choice Club? Les mer

Logg inn på din profilside og velg bruk bonus. Her velger du enkelt hvor mange bonuspoeng du ønsker å overføre fra Trumf til Nordic Choice Club. For å kunne overføre bonusen, må mobilnummeret du har registrert hos Trumf være det samme som det du har registrert hos Nordic Choice Club. Vær oppmerksom på at du kun kan overføre hele beløp uten desimaler. Dersom du ikke er medlem allerede, kan du melde deg inn gratis i Nordic Choice Club.

Hvor mange Nordic Choice Club-bonuspoeng får jeg for Trumf-bonusen min? Les mer

Du får 15 Nordic Choice Club-bonuspoeng for hver krone i Trumf-bonus som du overfører. Poengene du sparer opp, kan brukes til hotellovernattinger, såkalte bonusnetter. En slik bonusnatt på hotell koster fra 7.500 Nordic Choice Club-poeng, altså 500 kroner i Trumf-bonus.

Hvordan bruker jeg Nordic Choice Club-bonuspoeng? Les mer

Bonusen overført fra Trumf brukes sammen med resten av poengene du har spart opp hos Nordic Choice Club, og kan tas ut i bonusnetter på hoteller i både Norge og andre land i Europa. Etter at du flytter poengene til Nordic Choice, vil de være gyldige i 3 år (36 måneder). Når du har overført Trumf-bonus til Nordic Choice Club, vil du ikke kunne overføre dem tilbake til Trumf igjen.

Hvor raskt blir bonusen min overført til Nordic Choice Club? Les mer

Trumf-bonusen din vil bli overført i det samme du ber om det på profilsiden din. Poengene vil du kunne se på medlemssiden din hos Nordic Choice Hotels straks du har overført bonusen din fra Trumf.

 

Har du spørsmål til booking av hotell eller bruk av bonusen etter at du har overført den, kan du kontakte til Nordic Choice Club.