Bestill innsyn og utlevering av dine personopplysninger

I tråd med personopplysningsloven har du rett til å få innsyn i og utlevering av de personopplysningene Trumf behandler om deg. Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her. Opplysninger som er blitt anonymisert kan ikke lenger knyttes til deg som person og det kan derfor ikke gis innsyn i disse.

Bestill innsyn i dine personopplysninger

Trumf vil gi deg innsyn i alle personopplysninger vi har samlet inn på deg. Vi gir deg muligheten til å velge ut hvilken type opplysninger du ønsker innsyn i, og du kan selv velge hvor langt tilbake i tid du ønsker å se. Innsynet vil gi deg tilgang til dine personopplysninger i PDF format.

Din bestilling er mottatt

Bestillingen vil normalt være tilgjengelig innen en times tid på din profilside.

Personopplysninger Les mer
Dette omfatter personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon, eventuelle kontonummer, kortnummer, samtykker og bonusavtaler.
Digitalhistorikk Les mer
Digital historikk gir deg innsyn i hva vi registrerer om deg når du bruker kuponger i våre tjenester digitalt.
Ordrehistorikk netthandel Les mer
Har du handlet dagligvarer på nett vil du her få informasjon om din ordrehistorikk. Vil du se detaljene for dine kjøp bestiller du dette under kjøpstransaksjoner.
Dialoghistorikk Les mer
Her får du en aggregert oversikt over den kommunikasjonen du har fått basert på avtalen du har med Trumf og de samtykker du har gitt for kommunikasjon på epost og SMS. Innsynet omfatter også forslag til handlelister og segmenter vi benytter for å gjøre dialogen relevant dersom du har samtykket til profilering, samt informasjon om målgrupper du har vært en del av for annonsering i andre medier. Vi har lagret kommunikasjon opptil 18 måneder tilbake i tid og vil ved bestilling av dialoghistorikk vise deg dette uavhengig av hvilken tidsperiode du velger.
Bonustransaksjoner Les mer
Her får du oversikt over dine bonustransaksjoner per partner i valgte periode (sum per handel). Dette omfatter også bruk av bonus. Vil du se dine kjøpsdetaljer bestiller du dette under kjøpstransaksjoner.
Kjøpstransaksjoner per handel per vare Les mer
Her får du detaljert oversikt på varenivå over dine kjøp innenfor dagligvare i valgte periode. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli store datamengder dersom du ber om innsyn for flere år. Dokumentet vil ikke tilfredsstille kravet til en gyldig kvittering.
Du må velge èn eller flere kategorier for å sende bestillingen

Vi sletter eller anonymiserer Kjøps/bonustransaksjoner som er eldre enn 5 år, så dette er det ikke mulig å gi deg innsyn i. Kjøps/bonustransaksjoner som er 3-5 år gamle lagres kun for bokføringsformål og er dermed ikke tilgjengelig for innsyn via bestillingsskjemaet. Dersom du ønsker innsyn i kjøps/bonustransaksjoner som er 3-5 år gamle, eller i din dialog med kundeservice kan du ta kontakt med Trumf kundeservice. Vår behandlingstid avhenger av hva du ber om innsyn i, men vi vil besvare din henvendelse senest innen 30 dager. Dersom du ønsker innsyn i dine lagrede kortopplysninger for netthandel, kan du se og vedlikeholde disse som innlogget i netthandel.

Bestill utlevering av dine personopplysninger (dataportabilitet)

Din bestilling er mottatt

Bestillingen vil normalt være tilgjengelig innen en times tid på din profilside.

Personopplysninger Les mer
Dette omfatter personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon, eventuelle kontonummer, kortnummer, samtykker og bonusavtaler.
Bonustransaksjoner Les mer
Her får du oversikt over dine bonustransaksjoner per partner i valgte periode. Dette omfatter også bruk av bonus. Vil du se detaljene for dine kjøp bestiller du dette under kjøpstransaksjoner.
Kjøpstransaksjoner per handel per vare Les mer
Her får du detaljert oversikt på varenivå over dine kjøp innenfor dagligvare i valgte periode. Vi gjør oppmerksom på at det her kan være snakk om store datamengder dersom du ber om innsyn for flere år. Dokumentet vil ikke tilfredsstille kravet til en gyldig kvittering.
Du må velge èn eller flere kategorier for å sende bestillingen

I tråd med personopplysningsloven har du rett til å få utlevert de personopplysningene Trumf har mottatt direkte fra deg og gjennom din bruk av tjenestene på maskinlesbart format (dataportabilitet). Utleveringen vil skje på JSON format som er maskinlesbart.