Medlemsvilkår

Sist endret 22.01.2018

Trumf arbeider med å oppdatere medlemsvilkårene i henhold til ny personvernlov (GDPR)  - oppdatert versjon vil bli publisert 2. juli.

 

1. Trumf medlemsavtale og delprogram 

Når du blir Trumf-medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Trumf-medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år.

Trumf-medlemskap gir deg 1 % bonus på kjøp av dagligvarer i KIWI, MENY, SPAR, Joker, Jacob's, CC-Mat og utvalgte Nærbutikker. Visse dager tilbys ekstra bonusopptjening (Trippel-Trumf). Informasjon om dette gis på SMS, e-post og på nettsteder. Hos betjente Shell stasjoner får du 30 øre/liter i bonus. Du får 40 øre/liter i bonus hos Esso. Bonusen hos Shell og Esso kan periodevis være høyere.

Blir du med i KIWI PLUSS får du 15 % bonus på kjøp av frukt og grønt hos KIWI. 
I KIWI bursdagsklubb får registrerte barn til og med sju år en bursdagseske med innhold som bidrag til å arrangere bursdag for ti personer.

 

Ukens Sunnhetsbonus gir deg 25% Trumf-bonus på utvalgte sunnere produkter hos MENY. Du trenger ikke å registrere deg for å få Ukens Sunnhetsbonus, den får du automatisk som Trumf-medlem.


Blir du med i Joker GLAD får du 5% bonus på alle dagligvarer du handler i Joker-butikker på mandager.

 

Gjennom ViaTrumf får du bonus i tilknyttede nettbutikker. Rabattsats varierer mellom butikkene.

Med kredittkortene Trumf Visa og Shell Mastercard får du ytterligere bonus.

 

Når du som Trumf-medlem har kjøpt forsikringsproduktet Trumf Forsikring levert av Frende får du 3 % Trumf-bonus i ett år ved tegning av nye forsikringer, og deretter løpende 1 % Trumf-bonus. Skatter, avgifter, gebyrer, avsetning til Norsk Naturskadepool og dekning for råte og skadedyr er ikke å anse som en del av bonusgrunnlaget. 


Se alle dine Trumf-fordeler.

 

2. Min side
Du finner dine samtykker og registrerte opplysninger, samt opplysninger om kjøp og oppspart bonus, når du er innlogget på trumf.no. Tiden det tar før bonusen godskrives din Trumf-konto kan variere avhengig av virksomheten. Det tar vanligvis 1 - 2 dager fra du foretar et kjøp til dette vises i kjøpshistorikken,  foruten kjøp gjort hos ViaTrumf som tar lengre tid. 

Du kan melde deg av kommunikasjon fra våre partnere, uavhengig av hva andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap gjør. Trumf må imidlertid alltid kunne kommunisere med deg på e-post for å kunne administrere medlemsforholdet. På trumf.no kan du endre opplysninger som etternavn, adresse, telefon, e-post og bankkontonummer.

Ønsker du å endre lagrede opplysninger som du ikke kan legge inn selv må du kontakte Trumf kundeservice. Har du endret fornavn må du legge ved kopi av attest fra Folkeregisteret.

 

3. Spare Trumf-bonus
Du sparer Trumf-bonus ved kjøp av varer og tjenester fra Trumf-partnere. Noen tjenester kan ha periodisk bonusavregning.

Du får Trumf-bonus hver gang du benytter Trumf-kortet, registrert bankkort eller andre godkjente og registrerte betalingsmåter. Å spare Trumf-bonus ved bruk av bankkort starter etter at du har fått bekreftelse fra Trumf. Du kan kun registrere bankkort der ditt navn står som eier.

Trumf forbeholder seg retten til å korrigere bonus godskrevet ved en feil, herunder feilberegninger fra Trumfs side, samt bonus opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget.

 

4. Hvordan ta ut Trumf-bonus
Du kan ta ut Trumf-bonus gjennom overføring til bankkonto, til SAS EuroBonus eller bruke den i butikk. Trumf utbetaler bonus til medlemmer med egen avtale eller til medlemmer i et eventuelt felles medlemskap. I et felles medlemskap spares bonus fra hvert av medlemmene på en felles konto, og hvert medlem har rett til å gjøre uttak av fellesskapets opptjente bonus.

 

5. Felles medlemskap
Fordelen ved å spare bonus i et felles medlemskap er at det gir samlet oversikt over handel for husholdningen, og at kommunikasjon og tilbud vil kunne tilpasses husholdningens samlede forbruk.

Medlemmene i et felles medlemskap har samme rettigheter til fellesskapets oppsparte bonus, og har innsyn i hverandres opplysninger. Kontakt kundeservice for å gjøre endring i et felles medlemskap, for eksempel dersom en i husstanden flytter.

 

6. Å si opp avtalen
Du kan si opp medlemskapet ved å ringe kundeservice eller sende skriftlig oppsigelse til Trumf. Opptjening av Trumf-bonus opphører samtidig med at oppsigelsen er registrert.

 

Har du et individuelt medlemskap vil oppspart Trumf-bonus utbetales til deg. Opptjent bonus tilfaller Trumf dersom du ikke fremmer krav om uttak av bonus innen tre år. Foreldelsesfristen løper fra opptjeningstidspunktet. I et felles medlemskap kan du kun si opp avtalen for deg selv. Oppspart bonus og registrerte opplysninger forblir i det felles medlemskapet.

 

Ved brudd på Trumfs medlemsbetingelser, misbruk av Trumf-kort eller annet mislighold, forbeholder Trumf seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. For et felles medlemskap kan slik oppsigelse gjelde alle deltakere i medlemskapet.

 

Ved endring i vilkår som krever aktivt samtykke, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet samtykke, forbeholder Trumf seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Trumf beslutter å avvikle medlemskonseptet.

 

7. Adresseendring
Du er selv ansvarlig for å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt til Trumf, så snart som mulig.

 

8. Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av Trumf-bonus kan Trumf forlange å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.

 

9. Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som Trumf ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer Trumf fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor Trumfs kontroll, opphører Trumfs forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. 

10. Endring av medlemsvilkår
Trumf og Trumf-partnere kan endre medlembetingelser, herunder regler for beregning av Trumf-bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på trumf.no og eventuelt på e-post. Varselets lengde vil bli fastsatt av Trumf ut fra endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring Trumf gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

 

11. Disposisjonsrett til Trumf-bonus
Trumf-bonus kan ikke overdras til tredjepart, eller brukes av andre enn medlemmer i et eventuelt felles medlemskap du er med i. 
Ved dødsfall har andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap full disposisjonsrett over medlemskapets samlede Trumf-bonus. Dersom det ikke foreligger et felles medlemskap overføres Trumf-bonus til boet, forutsatt at gyldig skifteattest legges frem for Trumf innen 3 år.

 

12. Overdragelse av avtalen
Trumf forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Trumf-ordningen videre.

Se personvernerklæring
Se cookies