Om Trumf Forsikring

På denne siden finner du informasjon om agenturet Trumf Forsikring AS, i tillegg til informasjon om partene i samarbeidet og hvordan partene behandler personopplysninger.

Trumf Forsikring AS

Trumf Forsikring AS er et heleid selskap i NorgesGruppen-konsernet, er forsikringsagent for Frende Forsikring sine produkter og partner med Trumf AS. Agenturet er registrert i agentregistreret til Frende og fyller alle lovkrav.  Forsikringsproduktene markedsføres som Trumf Forsikring levert av Frende, og gir Trumf-medlemmer ekstra bonus ved kjøp. Du får 3 % bonus på alle nye forsikringer i ett år og deretter 1 % bonus. Skatter, avgifter og eventuell avsetning til Norsk Naturskadepool og Norsk Hussopp Forsikring inngår i henhold til lovverk ikke i bonusgrunnlaget. Bonus avregnes månedlig eller i forbindelse med kampanjer, og Frende Forsikring vil for dette sende underlag til Trumf AS, inkludert eventuelle endringer og annullasjon av forsikringer. 

 

Frende Forsikring

Frende Forsikring omfatter Frende Skadeforsikring og Frende Livsforsikring. Frende Forsikring har konsesjon og fullt ansvar overfor forsikringstaker for de forsikringer som selges gjennom agenten Trumf Forsikring AS.

 

Etter personvernloven er Frende Forsikring behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til forsikringsprodukt og skadehåndtering. Frende Forsikring vil fra august 2017 gjøre tilgjengelig informasjon slik at du som innlogget medlem på trumf.no/fordeler/forsikring kan se oversikt over forsikringer inkludert bonussatser.  Du vil se produkt (bil, bolig, båt, mv.) og beskrivelse av hva som er forsikret (bilmerke, registreringsnummer, adresse, hvem som er forsikret, fødselsnummer, yrke, mv.), pris og start/sluttdato.  Tilsvarende vil Frende Forsikring motta informasjon dersom ditt Trumf-medlemskap opphører.

 

Trumf AS

Etter personvernloven er Trumf AS behandlingsansvarlig for og mottar de kjøpsopplysningene som er nødvendig for å beregne bonus (avtalenummer, produkttype og produktinformasjon, kjøpsdato og pris).  Bonus avregnes månedlig eller i forbindelse med kampanjer, og Frende Forsikring vil for dette sende underlag til Trumf AS, inkludert eventuelle endringer og annullasjon av forsikringer.

 

Kjøpsopplysningene inngår i og behandles som øvrig kjøpshistorikk. Trumf AS sin personvernerklæring finner du her.

 

Frende Forsikring vil fra august 2017 gjøre tilgjengelig mer detaljer om forsikringene som innlogget medlem og forsikringskunde under Mine Forsikringer på trumf.no/fordeler/forsikring/min-forsikringsoversikt/ og på trumf.no/profil/kjopshistorikk. Merk at dette ikke gjelder opplysninger om skader. Opplysninger utover selve kjøpet og bonusavregningen kan heller ikke brukes i Trumfs analyser.

 

Tilsvarende vil Trumf AS sende informasjon til Frende dersom ditt Trumf-medlemskap opphører. 

 

 

 

Kontakt oss på tlf: 22 30 36 36 / kundeservice@trumfforsikring.com

Meld skade / Spørsmål og svar