Trumf Forsikring

Klynge med forsikringsobjekter som bil, matroshatt og smykker på gul bakgrunn

Nytt om dine forsikringer i Frende

Etter fire spennende år med et godt forsikringssamarbeid avsluttes Trumf Forsikring og samarbeidet med Frende.

Hva betyr dette for deg som forsikringskunde?
Dine forsikringer vil fortsatt være trygt plassert hos Frende Forsikring. Den eneste forskjellen vil være at du ikke lenger sparer Trumf-bonus på forsikringene dine, samt at du heretter må kontakte Frende på tlf: 55 15 36 00 ved henvendelser vedrørende din eller dine forsikringer. Du finner forsikringsoversikten din på frende.no/minside

Siste bonustransaksjonen på forsikringene dine kommer i desember.

Takk for at du har valgt å spare Trumf-bonus på dine forsikringer!