Liv- og helseforsikring

Nesten alle forsikrer tingene sine, men mange glemmer det viktigste. Har du husket å forsikre deg selv og din familie? Det koster mindre enn du tror, og du vil neppe angre den dagen noe skulle skje.

Sjekk pris

Best-i-test barneforsikring

Barne- og ungdomsforsikringen til Frende er kåret blant Norges beste seks år på rad (les mer om testen her), og gjelder fra barnet ditt er tre måneder og ut året han eller hun fyller 26 år. Forsikringen gjelder ved medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke, uførepensjon, engangsutbetaling for utvalgte sykdommer, ombygging av hus, dagpenger ved sykehusopphold, behandlingsutgifter og dødsfall. Sjekk pris og kjøp barneforsikring på nett her.  

 

Dødsfall
Sikre dine nærmeste økonomisk hvis det verst tenkelige skulle skje. Dødsfallsforsikringen dekker alle dødsårsaker og gir de etterlatte økonomisk trygghet. Det er betryggende å vite den dagen den trengs.

 

Uføreforsikring

Hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade kan dette føre til at inntekten din blir lavere. Med en uføreforsikring kan du langt på vei opprettholde levestandarden din etter at sykelønnsperioden er over. 


Kritisk sykdom
Det siste du skal måtte bekymre deg for dersom du blir alvorlig syk, er økonomien. Denne forsikringen hjelper deg og vi dekker blant annet kreft, hjerneslag, hjerteinfarkt, hjerteoperasjon, blindhet, døvhet, tverrsnittlammelse, Parkinsons, MS, tap av armer og ben og organtransplantasjoner.

Ulykkesforsikring
En ulykke kommer som oftest brått på og kan ramme alle. Med ulykkesforsikringen unngår du økonomisk katastrofe, og vi hjelper deg ved alvorlige skader. Du velger om forsikringen skal gjelde på fritiden og/eller i arbeidstiden, og om du vil være forsikret ved invaliditet og/eller død.

Sjekk pris på ulykkesforsikring

 


Kontakt oss på tlf: 22 30 36 36 / kundeservice@trumfforsikring.com
Meld skade / Om Trumf Forsikring / Spørsmål og svar