Båtforsikring

Med Trumf Forsikring levert av Frende får du rask og god hjelp dersom noe skulle skje med båten eller båtferien din.

Sjekk pris

Velger du å forsikre båten din hos oss har du mulighet til å utvide forsikringen din til å omfatte blant annet opplagsutstyr, personlig løsøre og ferieavbrudd. Båtforsikring dekker deg i hele Europa fra mai til september.

Utstyrsskade og avbrutt ferie
Med utvidet båtforsikring hos oss får du bred og god sikring hvis det skjer et uhell.

Opplagsutsyr
Skade på utstyr som brukes mens båten ligger på land (for eksempel presenninger og bukker), er dekket med inntil 10 000 kroner. Dette dekker skade etter tyveri eller annen plutselig, uforutsett skade. Tilhenger eller båthenger regnes ikke som opplagsmateriell.

Ferieavbrudd
Hvis du må avbryte ferien din etter en båtskade, er du dekket i perioden 1. mai til 31. august. Båten skal ikke kunne brukes i en planlagt ferie utover seks dager, og du må kunne dokumentere feriens varighet. Vi utbetaler maksimalt 1200 kroner per dag til dekning av leiebåt, leiebil og losji i maksimalt 14 dager totalt.

Løst utstyr og personlig løsøre
Med utvidet båtforsikring er summen for løst utstyr og personlig løsøre utvidet til inntil 50 000 kroner. Med standard dekning er summen på 10 000 kroner.
Eksempler på løst utstyr kan være kartplotter og ekkolodd. Det kan også være sikkerhetsutstyr som redningsvester eller andre ting som kikkert, fendere, kjøkkenutstyr eller verktøy.

Personlig løsøre er et annet ord for bagasje du har med deg ombord i båten, eksempelvis klær, sko, mobiltelefon og diverse fiskeutstyr.

Gjelder i hele Europa fra mai til september
Fra 1. mai til 30. september kan du ta sjøveien gjennom Europa med god forsikringsdekning. Båtforsikringen omfatter hele Europa, samt 200 nautiske mil fra grunnlinjen til det europeiske fastlandet. I samme periode gjelder forsikringen også overfart til Island, Storbritannia, Svalbard, Madeira, Azorene og Kanariøyene.

Resten av året gjelder forsikringen i Norge, Sverige, Danmark, Finland og 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Kattegat og Skagerrak, øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals. Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika er også dekket.

Dersom noe skulle skje dekker forsikringen hjemtransport av båten i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rettshjelpsdekningen gjelder i Norden.

Sjekk pris og få tilbud på båtforsikringKontakt oss på tlf: 22 30 36 36 / kundeservice@trumfforsikring.com
Meld skade / Om Trumf Forsikring / Spørsmål og svar