Få mer Trumf-bonus med Trumf Visa kredittkort

Priser og vilkår

Du kan få inntil 100.000 kr i kredittramme og har inntil 45 dager rentefri periode.

Årsavgift 0 ,-
Erstatningskort 0 ,-
Hastekort 850 ,-
Varekjøp Norge og utland 0 ,-
E-faktura 0 ,-
Papirfaktura 45 ,-
Nødkontanter 0 ,-
Betaling innen forfall ved kjøp 0 ,-
Effektiv rente 27,19 %*
Valutapåslag 1,90 %
Nominell rente 23,00 %
Kontantuttak Norge og utland 35 kr + 1,50 %**
Minste fakturabeløp (minimum 250,-) 3,6 % av utestående saldo

*Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk: Finansavtaleloven §46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 mnd. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge på 1000 kr, 1 kontantuttak i Norge på 1000 kr, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år.
** Kontanter Norge/utland: Rente beregnes fra uttaksdato. 45 dagers rentefri betalingsutsettelse gjelder kun ved varekjøp.

 

Trumf Visa har integrert Reiseforsikring og Hjelp ved ID-tyveri fra Trumf Forsikring levert av Frende. Forsikringsbevis og vilkår finner du her.

Personvernerklæringen til Trumf Visa kredittkort finner du her.